خانگی, سلامت و بهداشت

دستگاه بخور چیست؟

دستگاه بخور دستگاهی است که بخار آب به فضا منتشر می کند تا سطح رطوبت هوا افزایش یابد.

دستگاه بخور می تواند مشکلات ناشی از تنفس را کاهش دهد.

دستگاه بخور دو نوع اصلی دارد. بخور گرم و بخور سرد. بخور گرم که گرما برای تولید بخار استفاده می کند و بخور سرد که از روش های دیگر برای تولید بخار بدون گرما استفاده می کند.

دستگاه بخور گرم:

از دستگاه بخور گرم معمولأ در هوای سرد استفاده می شود. احتمال رشد باکتری، کپک و قارچ در مخزن این نوع کم است. اگرتنها هدف استفاده ما از دستگاه بخور مرطوب شدن هوا است بهتر است از نوع گرم باشد

دستگاه بخور سرد:

از دستگاه های بخور سرد معمولأ در فصل تابستان استفاده می شود. دستگاه های بخور سرد کم صدا تر از نوع گرم هستند و مصرف انرژی برق در آنها کمتر است و از آنجایی که بخار آنها سرد است خطر سوختگی ایجاد نمی کند.