پوست, زیبایی

تشخیص و ویژگی انواع پوست

شناخت انواع پوست:

نرمال

خشک

چرب

حساس

مختلط

نشانه های پوست نرمال: 1) با تغییر فصل جنس آن تغییر دارند 2) اغلب منافذ باز دارند 3) جوش می زنند

نشانه های پوست چرب: 1) داشتن منافذ باز 2) داشتن جوش های سرسیاه و سفید 3) براق بودن

نشانه های پوست خشک: 1) کشیدگی پوست 2) پوسته پوسته شدن 3) مات بودن پوست

پوست مختلط: ناحیه تی زون ( پیشانی و بینی ) چربه و بقیه جاها خشک البته بر عکس هم می تواند باشد.

پوست حساس: 1) مویرگ های روی پوست پیداست 2) داشتن التهاب 3) قرمزی تحت تأثیر نور خورشید