پوست

انواع جوش و آکنه

از سمت چپ جوش های سر سیاه شروع می شوند. این جوش ها ساده ترین فرم جوش هستند و روی پوست به صورت دانه های سیاه به چشم می آیند. زمانی که آلودگی و چربی اضافه پوست در منافذ به دام می افتن جوش های سر سیاه ایجاد می شوند. باعث اسکار نمی شوند و درمانشان به صورت درمان های موضعی و لیزر تراپی و ویزیت پزشک ممکنه.

دومی رزاسه است که بیشتر روی پوست های حساس ایجاد می شود و حالت التهاب دارد و رگ های خونی نازک روی پوست دیده میشن. ریسک اسکار شدن جای جوش این نوع آکنه کم هست و روش های درمانی لیزر و موضعی جوابگو است.

سومی منافذ باز و بزرگ است. در شرایط گرم و مرطوب بزرگتر هم می‌شوند بیشتر مردم با جوش سر سیاه اشتباه می گیرند چون چربی زمانی که در منافذ قرار دارد گرد و خاک را جذب می کند و سیاه دیده می شود. روش های درمانی به صورت موضعی و لیزر و پزشک انجام می شود و ریسک اسکار شدن آن کم است.

چهارمی جوش های سر سفید هستند که به علت ترشح زیاد غدد چربی و مسدود بودن آن ایجاد می شوند. منافذ پوستی پرشده با آکنه و چربی وپوست های مرده هستند. ریسک اسکار شدنشان کم است و با درمان موضعی و لیزر و دکتر خوب می شوند.

پنجمی جوش دوران بلوغ است که هورمون ها باعث ترشح چربی در غدد می شوند و جوش هایی با ظاهر قرمز و دردناک و ورم کرده ایجاد می کند . ریسک اسکار شدنشان متوسط است و درمان موضعی و لیزر و هورمونی و ویزیت دکتر پوست نیاز است.

ششمی جوش های بز گسال است که در سنین ۲۵ به بالا رخ می دهد و به علت استرس، خشکی و حساسیت پوستی ایجاد می شوند. بیشتر در چانه و فک ایجاد می شوند می‌توانند دردناک و کیستی باشند. درصد ریسک اسکار شدنشان بالاست و همه ی روش های درمانی را شامل می‌شود.

هفتمی آکنه های کیستی و چرکی هستند که بیشتر عمقی و بزرگ هستند ودردناک و ملتهب هستند و نتیجه تجمع چندین غدد چربی زیر پوستی هستند و ریسک اسکار شدن بالایی دارند.